Máy khoan từ BDS

Máy khoan từ BDS sản xuất tại Đức với chất lượng hàng đầu thế giới,máy có lực từ hít mạnh và động cơ đức khỏe làm việc tốt khi dùng mũi khoan từ hay khoan thường-mũi khoan ruột gà,Máy khoan từ tính của BSD là số 1

0 sản phẩm

Trang 1 / 11